Vitabu

   Tuzo la Gskool.com, Kitengo cha Kiswahili  
l
 


 

 

Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>
 
Marudio Kamili ya Kiswahili KCSE    ...Na David Ndegwa                 Bei Ksh. 300/-

Kitabu hiki kimebuniwa kuwasaidia wanafunzi wote katika shule za sekondari pamoja na walimu ambao wanawatayarisha wanafunzi kwa mtihani wa KCSE  Kimekusanya mfululizo wa mifano ya maswali ambayo mwanafunzi anaweza kuyapata katika mtihani wa KCSE.  Maswali haya yametungwa kwa ustadi na yamelenga nyanja muhimu katika silabasi mpya ya somo la Kiswahili itakayotahiniwa kwa mara ya kwanza mwaka wa 2006.  Sehemu hizi ni: Matumizi ya Lugha, Mafumbo, Isimu Jamii na Fasihi Simulizi.  Mwandishi ametoa majibu kwa kila swali ili mwanafunzi aweze kujitahini na kujipima mwenyewe bila kumtegemea mwalimu.

 

MAELEZO ZAIDI...
Sehemu ya A ina maswali ya matumizi ya lugha pamoja na majibu.  Sehemu ya B ina maswali ya mafumbo pamoja na majibu, Sehmu ya C, maswali ya Fasihi Simulizi pamoja na majibu na sehemu ya D, maswali ya Isimu Jamii pamoja na majibu.
 
Nuru ya Isimu Jamii    ... Na david Ndegwa                            Bei Ksh. 300/-

Lengo la kukiandika kitabu hiki ni kuwaelekeza wanafunzi katika shule za sekondari kwenye vipengele vya msingi vya somo la Isimu Jamii. Ni dhahiri kwamba ufundishaji wa somo hili bado ni mchanga mno na kwa hivyo inatarajiwa kuwa kitabu hiki ni tunu kubwa kwa walimu na wanafunzi. 
Kichocheo kikubwa cha matayarisho ya Nuru ya Isimu Jamii ni kujaza pengo ambalo limekuwepo la somo hili.  Walimu na wanafunzi wamelalamika sana kwa ukosefu wa kitabu mwafaka cha marejeleo. 
Mwandishi amekusudia kitabu hiki kiwe nuru katika eneo ambalo hadi sasa limekuwa na giza totoro.  Ametalii kwa undani vipengele vingi muhimu vya Isimu Jamii pamoja na kuangazia mtalaa wa Isimu kwa jumla.  Natumai kwamba yaliyomo yatawazindua na kuwa hamasisha wasomaji wote waanze kufanya utafiti zaidi na kukuza somo hili la Isimu Jamii.
Mwandishi amekusanya maswali mengi ya kufanyia mazoezi na amependekeza majibu kwa baadhi ya maswali hayo ili kitabu kiweze kuwa cha manufaa kamili kwa msomaji.
 

 
Iwapo unataka kuwasilisha vitabu vyako kwetu au kujipatia nakala ya mojawapo ya vitabu hivi, tuandikie barua ukitumia anwani  kiswahili@gskool.com

Tembelea Chumba cha majadiliano>>>

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site