USHAIRI NA MASHAIRI...Pata Uhondo na Mawaidha  
l
 


Mashairi Yetu
Lala kwa Kadri
Asiliye Wapi?
Vijulanga Bandilikeni
Ulimi wanikanganya

 
 

 

Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>

UTANGULIZI

Ushairi ni matumizi ya lugha isiyo ya kawaida katika kupitisha ujumbe fulani. Mashairi yanaweza kukaririwa au kuimbwa kulingana na madhumuni na mbinu anyotaka kutumia manju. Katika ushairi tunakutana na watu wawili ambao wana umuhimu mkubwa katika kupitisha ujumbe kwa wanadamu kuhusu jambo fulani.

Ushairi hutumika kama mbinu muhimu ya kupitisha ujumbe, uwe wa pongezi, maoni, kurekebisha, na kadhalika. Katika ushairi, kunazo mbinu nyingi za uandishi wa mashairi na vivyo vivyo kuna aina mbalimbali za mashairi.

Kunayo mashairi ya arudhi au ya kimapokeo. Haya ni mashairi yanayofuata sheria za ushairi ambazo zinakubalika katika utunzi wa mashairi.

Pia kunayo mashairi huru ambayo hayafuati sheria zozote za ushairi. Mashairi haya huwa hayatumii mpangilio wowote maalum. Kwa watunzi wa mashairi walibombea katika uwanda huu, mashairi haya haykubaliki.

Tunazidi kukuandalia makala chungu nzima katika ushairi. kuwa huru kuwasilisha mashairi yako kwetu na tutayaweka katika tovuti yetu.

Soma Shairi Letu-Lala kwa Kadri

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site