Silabasi

   Silabasi ya Somo la Kiswahili (K.C.S.E  102)  
l
 


 

 

MADHUMUNI YA UJUMLA
  1. Kuendeleza mafunzo ya Kiswahili yaliyoshughulikiwa katika shule za msingi.
  2. Kumpa mwanafunzi uwezo wa kudumu wa kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika ipasavyo kwa lugha ya Kiswahili.
  3. Kumwezesha kubuni, kuchambua na kujieleza wazi kimantiki.
  4. Kutumia Kiswahili katika mawasiliano na shughuli za kila siku.
  5. Kutambua, kudadisi, kuthamini na kustawisha aina na tanzu mbalimbali za lugha na fasihi kwa Kiswahili.
  6. Kujifunza na kuthamini fani mbalimbali za tamaduni kwa kutumia Kiswahili.
  7. Kuwa na utambuzi kwa mambo yanayohusu na yanayoiathiri jamii k.m. ukimwi, maendeleo ya kiteknolojia, usawa wa kijinsia n.k.
  8. Kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kudumisha uhai na kujitimizia mahitaji ya kila siku na ya maisha ya baadaye.
  9. Kufurahia kujisomea na kujiendeleza mwenyewe kadiri ya uwezo wake.
  10. Kuthamini, kufurahia na kujivunia Kiswahili kama lugha ya taifa na kimataifa.

Ukurasa wa 1  2  3 4 5 6 7 8
Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site