Fasihi Simulizi  
l
 


>>
Kifo Kisimani
>>Mwisho wa Kosa
>>Mayai Waziri...
>>Fasihi Simulizi
>>Maswali Ya Ziada
 

 

Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>

 NGANO:
 Ngano ni hadithi ambazo hurithi kutoka kizazi kimoja hadi kingine

Sifa za Ngano:
  i) Huwa na mianzio maalum k.m. Paukwa! Pakawa!
  ii) Urudiaji wa maneno au matukio ili kusisitiza maudhui fulani.
  iii) Matumizi ya nyimbo ili:
     - kupunguza ukinaifu
     - kubadilisha mtindo
     - kuishirikisha hadhira
     - kusisitiza ujumbe au maudhui
     - kutumbuiza
  iv) Mtuo wa kidrama ili kusisitiza ujumbe na kuongeza taharuki.
  v) Matumizi ya tanakali sauti- kuongeza utamu na kuipa hadhira picha kamili.
  vi) Hutumia ishara-mwili ili kuonyesha picha na kuendeleza uelewaji.
  vii) Mbinu ya ufaraguzi-kuigiza maneno, methali, misemo.
  viii) Maswali ya balagha- kusisitiza ujumbe na kushirikisha hadhira.
  ix) Miishio maalum- kutaja maadili waziwazi au kuyafumbata kwa methali.

Uchambuzi wa Ngano:
a) Wahusika- ni nani?
  - ni watu au nu wanyama?
  - Kama ni wanyama, wanawakilisha nini?
  - Wahusika muhimu ni wapi?
  - Wahusika wana sifa gani?
  - Wanyama wanawakilisha sifa gani za binadamu?
b) Muundo au msuko:
  - kuna nini mwanzo, kati na mwisho?
  - Matukio yanahusiana kwa jinsi gani?
  - Tukio gani linalosababisha matendo ya ngano?
  - Kuna tatizo kuu?
c) Taharuki:
  - hamu ya kusoma au kuisikiliza inatokana na nini?
  - Hamu hiyo inakidhiwa mwishoni?
  - Kama inakidhiwa, inakidhiwa kwa jinsi gani?
d) Maudhui:
  - Ngano inahusu nini?
  - Ujumbe mkuu unaopatikana ni upi?
e) Adili/ Maadili/ Funzo:
  - ngano hiyo ina funzo gani?
  - Inalenga kutuonyesha nini?
f)  Dhamira:
  - mwenye ngano alilenga kutuonyesha nini? ( lengo la mtunzi au mtambaji)

<<Ukurasa wa Kwanza  <<Ukurasa wa Pili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site