Mwangaza- Toleo la 14  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

Ukweli

Ukweli ni kuyasema mambo wazi kama yalivyo bila kuongezea wala kupunguza lolote wala chochote. Kwa mara nyingi sisi waja hupendelea kunena yasiyo  ya kweli ili kujinufaisha wenyewe au mashoga wetu. Ni kweli ni vizuri na bora hasa kuwa na utulivu wa moyo. Lakini je, ni kwa nini tukae dhambini ili amani idumu?
Takribani aila yote ya wanadamu hujikuta katika hali ya ulaghai aghalabu kila siku. Kwa wengi wetu, kunena uongo, kumekuwa kama desturi. Ndio, jambo la lazima kama ibada kwao kutekeleza. Uongo kwao ndio kiamsha kinywa, kishuka hali kadhalika chajio. Sisemi hata usingizini huota urongo mtupu. Hawana matumaini kamwe ya kuutupilia mbali upuzi huu na kuishi katika maisha ya ukweli na haki.

Limekuwa ni jambo muhali sana kwao kutamatisha kusema ukweli.
Ni jambo la kuhuzunisha tena la kusikitisha mno ikiwa sisi walimwengu tulioumbwa na Rabana kwa mfano wake tena mikono yake binafsi hatuwezi kuishi bila kuficha ukweli wa mambo. Je, kwani aliyetuumba hakuwa na mipango kwa ajili yetu? Ni nani aliyesema na tena ni wapi pameandikwa kuwa lazima tuuepuke ule ukweli ili kufaulu aushini.  Fahamuni dhahiri shahiri kuwa dhambi huzaa dhambi. Hakuna mti mbaya huzaao matunda mazuri ya kutamanika. Haupo. La hasha! Hivyo basi, kwa nini tunajidanganya wenyewe kuwa kwa kutosema ukweli tutaweza twajiondolea masaibu? 

Aghalabu wengi hawataniunga mkono. Nami aidha niko tayari kupingwa lakini lazima na sharti ukweli usemwe. Ikiwa umewahi kuokoka kutoka kwa masaibu fulani kwa sababu ya kudanganya, basi elewa kuwa hiyo si bahati wala baraka. Usidhani kuwa hiyo ni njia ya kujiondolea masaibu. Usifikiri njia ya uongo itakupeleka popote. Ni bora kufahamu wazi wazi kuwa hilo si suluhisho kamwe. Na matunda yake ni mabaya hata zaidi ya masaibu uliyoyaepuka, Na kwa kuwa shetani ametufunga  macho tusione mbele wala nuru yoyote, kwa sasa labda hatuoni ubaya wake. Pengine hatuwezi kutambua madhara yake lakini kama majuto, baadaye huja kinyume. Na njia za malipo ni tofauti.

Kumbuka jinsi ulivyojindoa mashakani kwa kuuficha ukweli!

 Mwanzo wa jarida  Mwanzo wa Kurasa za Kiswahili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site