Mwangaza- Toleo la 14  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

MWaka wetu mpya 2007 na Edwin Kimondo
  Hujambo msomaji? Ninatumaini u hali njema na kuwa umeweza kuuanza mwaka wako kwa njia inayofaa kabisa. Je, waweza kujiuliza kwa nini u hai siku ta leo?

Kwa nini u mzima hivyo?

Hebu chukua muda mfupi ufikiri na utafakari kuhusu maswali haya ambayo kila binadamu anafaa kujiuliza. Wenzangu mio shuleni mnasoma ili baadaye muyatimize yepi? Mnasoma ili mmtumikie nani? Au ili muwe watu aina gani? Sitaki kubananga wakati lakini nataka kuwaelezea kinaganaga kuwa tuliumbwa, tunaye Mola ambaye ametuwezesha kufika tulipofika. Ndio maana tuka hai mwaka huu na wazima kama vigongo. Basi kwa hivyo, twafaa kuelewa kuwa mwaka huu ni wetu. Huu ndio wakati wako wa kufanya bidii; utaishi mara moja tu. Elewa kuwa una uwezo, uzima wa kutekeleza jukumu ulilopewa na mungu aliyekuumba. Unaishi kwa kuwa una jukumu ambalo unafaa kutekeleza. Ni ombi langu kwa kila mmoja wetu kuelewa analofaa kufanya mwaka huu ili mwisho wake utakapofika aweze kufutarahia matunda ya juhudi zake. Kama wewe ni mwanafunzi basi huna la ziada ila kutia bidii masomoni na kupasi vyema kwani lisilo budi hubidi.Tuyasahau yaliyopita tuyagange yajayondo mwito wangu kwa kila mmoja wetu. Hakuna wakati wa kutosha na tusipofanya uamuzi wowote basi tutabaki kujilaumu wenyewe. Hakuna haja ya kuyapa majuto nafasi, hivyo basi ni kheritujizatiti kweli kweli na tusisahau kwamba tuna wajibu tuliopewa na tukiutimiza tutakuwa tumeleta furaha kwake.

Kwa hitimisha, huu ni mwaka wetu ; twafaa kuelewa kuwa wakati unazidi kupita na pindi si pindi itakuwa Krismasi. Naam, tusiishi kama wasiojifahamu. Tunaye Rabuka wa kutuelekeza katika hekaheka zetu zote.

JOPO LA KISWAHILI LAWAOMBEA NYOTE UFANISI MWAKA HUU MPYA!

Mwanzo wa jarida  Mwanzo wa Kurasa za Kiswahili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site