Mwangaza- Toleo la 14  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

www.gskool.com sasa yapata muundo mpya
  Tovuti ya kipekee nchini inayoshughulikia maswala ya elimu katika kiwango cha shule za upili sasa imepata muundo mpya. Haya ni kulingana na mkurungenzi mkuu Bw. Mutevu. "Lengo letu kuu ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi hasa hapa nchini na ulimwenguni kote kwa jumla amepata elimu bure bilashi." Alisema.

Tovuti ya gskool.com ina vitengo mbali mbali ambavyo vinashughulikia maswala tofauti tofauti.

Kunacho kitengo cha wiki ambacho muundo wake ni kama ule wa wikipedia.com. katika kitengo hiki, unaweza kuanzisha makala yako au kuruwaza makala yaliyochapishwa na mtu mwingine. Makala yote yaliyochapisha katika kitengo hiki huwa hayana haki zozote za kuhifadhiwa.

Kitengo cha Forums(majadiliano) hushughulikia majadiliano baina ya wasomaji wa makala yaliyomo. Msomaji anaweza kuandika swali na kuwaachia wasomaji wengine kutoa jibu. Pia anaweza kutoa jibu au wosia kwa wasomaji wengine. Katika kitengo hiki, utapata mengi kuhusu masomo mbali mbali, makala ya walimu, marafiki, na kadhalika.

Kunavyo vitengo vingine ambavyo utavipata katika tovuti hili.

Kiswahili

Gskool imejikakamua vilivyo kuimarisha kiswahili kwani ni nadra sana kupata tovuti ya kiswahili. Kurasa za kiswahili zimeundwa kwa kuzingatia sehemu muhimu za kiswahili kama vile fasihi, ushairi, lugha, insha na kadhalika. Mkuu wa idara ya kiswahili alitufahamisha kwamba hivi karibuni kuna nia ya kuanzisha kamusi ya kipekee...

Habari njema kwa wasomaji wa mwangaza ni kwamba sasa mtaweza kuyapata baadhi ya makala tuyachapishayo katika jarida letu la mwangaza katika kitengo cha jarida katika sehemu ya kiswahili (www.kiswahili.gskool.com/jarida).

Mwanzo wa jarida  Mwanzo wa Kurasa za Kiswahili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site