Mwangaza- Toleo la 14  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

Manabii wa uwongo... na samson Juma
Hiyo nomino kwa yakini inawavaa vilivyo. Nami ndivyo nilivyoamua kuwataja. Mti huchongewa tundaze na matendo yao yanayowavika hili, nina uhakika halitawapwaya na hatimaye kuwabwaga pu! Sakafuni kwa kishindo.

Na hata kijana anaweza kumjua baba kabisa kabisa lakini asijue baba ni nini. Hayo ni baadhi tu ya maswala tata ambayo hujitokeza hapa na pale katika kona za njia hii ya safari ndefu ya maisha. Ni mara si moja ambapo watu huja hadharani bila kutufahamisha kuwa dunia hii yetu yenye vyema na vimbi inatia tamati. Hao ndio ninaowaita manabii wa uongo. Kama wewe hukubaliani nami basi ukaniambie aliye mpachika mbwa jina hilo angemwita kondoo?

Hawa jamaa wanaposema hivyo hawana habari ya madhara abayo huyasababisha. Sisemi kuwa ni wanakanisa ambao huishi pangoni tu bali wanasayansi wetu watukufu wameshawahi naswa na mtego huu. Sio zamani sana walipotuarifu kuwa kuna jiwe kubwa ambalo limekaa tahayatu kuja kwa udi na ambari kuigonga dunia iwe vigae tupu. Hawakutuambia baadaye lilipoenda jiwe hili la ajabu na ni nani aliye husika katika kulisukuma kando ili tunusurike. Kama hawajaomba wanadamu msamaha basi nawajulisha wafanye hima kwani hata mwana mpotevu alisamehewa.

Mimi nina haki na ilipotangazwa kuwa dunia ingeisha mambo ya ajabu yalitokea. Hakuna binadamu ambaye haogopi kifo na kila mmoja alipata kupiga bongo ili siku ya kiama ijapo awe amelifanya hili na lile. Waliokuwa pengine taabani zaidi ni wasomi. Shahada zao zote ambazo walikuwa wamezipigania na kujitolea uhai na damu yao zingekuwa sawa sawia na matawi yanayoanguka kutoka mtini, heri na makaratasi ya msalani! Wanakidato cha nne na alama zao za kiwango cha ‘A’ hata nao muda wangelilia kwa kuupoteza bure birashi. Waegezaji walisimama tisti wasijue la kufanya kwa kuhofia kupoteza mali yao. Wakulima pia hawakuwachwa nyuma kwa kususia shughuli zao kwani faida ingekuwa kwa ndege kama wangeepuka mauti ya kiama. Kapera nao ndio waliharakisha kujipatia jiko ili watimize hili na lile kabla ya kuiaga dunia kwa pamoja. Kuna wengine walio na uwele wa kuogofya wa ukimwi na chanzo chake si kingine bali ni nilichokueleza. Ni nani aliye shujaa kiasi kwamba asilengwelengwe na machozi kisungura anapoyasikia haya? Binadamu razini ni lazima machozi yamwende njia mbilimbili kapakapa. Na ni nani anayesababisha haya kama sio hawa wanakundi ambalo jina lake nalibana kwa sababu za kiusalama?

Sikatai kuwa dunia siku moja itaisha katika andiko takatifu tunaarifiwa kuwa hata malaika wa mungu hawataijua. Ninalohimiza ni kuwa chapa kazi wacha hofu. Vizazi na vizazi vyaja na vitaondoka kabla ya kiama. Usije ukafa chanda ki kinywani. Na kwa marafiki zangu, hata nyinyi tafuteni la muhimu kuliko kueneza uvumi usio na msingi. Huu ni wosia ambao nimejitolea mhanga kuwapasha la sivyo dunia yenu ikamilike kabla ya yetu na mkitia nta masikioni, basi kumbuka mkataa la mkubwa husafiria mtumbwi wa mfinyanzi. Inshala na Jalia awajaalie.

 Mwanzo wa jarida  Mwanzo wa Kurasa za Kiswahili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site