Mwangaza- Toleo la 14  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

Kukuru kakara za mwaka... na Martin Munyoki

Sekunde ya mwisho ikawadia. Kengele na vipengele vya vigelegele na kelele tele vikatawala kote. Tamasha zikawaka. Sasambua na aina zote za sherehe zikatawala. Naam kasheheni vivinjo, shangwe, nderemo na furaha za mpito mpito. Bila shaka ukawa ni mwaka mpya. Mwaka waliousubiria wengi kwa hamu na ghamu. Mwaka wa 2007. Siku hii sherehe zikapita kipimo! Wapenzi wakacheza wawili wawili huku wengine wakiamua kusherehekea pekee kivyao. Ikambidi asiye na mwana aeleke jiwe. Aliye na wivu na ajinyonge. Akishindwa ameze wembe bora asherehekee mwaka mpya! Nao ukakaribishwa kote kwa hamukani za furaha.

Wengi wakaamua kujiburudishia majumbani mwao. Nyumbani ni nyumbani! Wengine, "Ha! Nyumbani hakuna hakunani." Nao wakaamua kwenda mijini. Safari za hapa na pale. Haikosi kasababisha mauti si haba. Lo! Hao kakosa mwaka mpya! Hawakujaliwa kuona angalau sekunde moja mwakani huu. Rabuka awarehemu!

Basi ukawadia mwaka. Naam, mwaka ambao kwa wengi, ungekuwa mwaka mkuu. Wakatarajia mengi kuhusu huu mwaka. Sisemi wakadhani utakuwa na nguvu kiwango cha uingiapo vipofu wakauona, usemapo viziwi wakasikiliza, uulizapo mabubu wakajibu na uondokapo viwete wakauzindikiza. Ama kwako ulikuwaje? Ukafika na ukawa mwaka wa saba tangu wakereketwa waliokuwa na imani sisemi za kishenzi kujiingiza katika aushi ya ufukara. Kwa nini? Ati kauza na kufuja mali yao wakiamini ati dunia ingeisha mwaka wa 2000. Ole wao! Kwa Wakenya huu ulikuwa mwaka wa arobaini na nne tangu kupata uhuru kutoka kwa mabeberu waliowakalia na kuwafunika mzima mzima kama kifaranga yaini ambalo bado kuanguliwa. Potelea mbali! Itatubidi tuyasahau yaliyopita na kuyasozea kaburini kwani mavi ya kale hayanuki. Na Wakenya hao hao ndio hao wanajilundika uwanjani ama ugani wa siasa mwakani! Sawa tu bora wasifanye siasa za uchafu kama mazoea yao. Maskini akipata...

Mwaka huu ukawadia kwa vituko, kasheshe na vitimbi. Kwa wengine ukawa kitantwariki—kichwa chini miguu juu. Lo! Ukawatenganisha wapatanao, ukawapendanisha wachukianao. Ukawashusha wajipandishao na wenye matao. Ukawaamsha na kuwachomea blanketi waliokuwa wamelala. Ukawanyang’anya walioshika. Ukawapatia waombao. Ukawapunguza wengi.

Kila masika huwa na mbu wake. Gonjwa jipya la ajabu lenye dalili za kishetani likazuka. Hili nalo ni Homa ya Rift Valley ukipenda, Bonde La Ufa Husambazwa kupitia ulaji wa nyama za mifugo walioambukizwa. Ni gonjwa la kuambukizanwa ambalo sijui katoka wapi. Lilianza tu kidogo kidogo na sasa maovu yake yamekita mizizi kwani hata halina talasimu wala hirizi. Tausia! Kuyakoleza madhila haya zaidi, adinasi wakayatenda ya kuzighamidhisha keto za moyo. Saddam Hussein ndiye huyoo naye tukamtia kitanzi. Akh! Tuyaache hayo ya maradhi kwani yatatusereresha zaidi.

Licha ya mwaka hoi hoi na shangwe zake, baadhi ya Wakenya wamebaki tu Wakenya. Hawabee hawatee. Wangali katika hali ya ufukara na umaskini huku nao Ukimwi ukiendelea kuwafagilia waliosalia. Nao uzembe haujawawauka. Kama wasemavyo wengi, basi na tujikarambushe ili kuepuka kabisa masaibu haya la sivyo yatatuangamiza kabisa! Nafsi zetu huenda zikabaki dungudungu na asaa tukayadunisha maisha yetu ya halafu!

Mwaka wa elfu mbili na sita kwisha! Buriani. Tugange yajayo sasa. Sisemi chochote. Ni bure bakhtata! Hata hivyo waliozoea kusemasema hawasahau kusema kuwa siku njema huonekana asubuhi. Basi kama ni ukweli wasemavyo hawa, basi twautarajia mwaka huu kuwa mufidi zaidi tukiuliganisha na mingine iliyotangulia.

 Mwanzo wa jarida  Mwanzo wa Kurasa za Kiswahili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site