Mwangaza- Toleo la 14  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

Jina Bora na mwandishi wetu
 

Jina zuri bila shaka ni bora kuliko asali tamu. Ndio ni bora hata zaidi ya mafuta ya kupendeza
yenye mvuke wa kuvutia. Kitabu kitakatifu cha Mungu kinatuelezea haya kinaganaga.
Aidha ningependa kuongezea kuwa jina duni ni baya kuliko harufu ile mbovu zaidi ulimwenguni.

Walakini ningependa ufahamu kuwa jina zuri si jina tu la mtu binafsi bali hisia nzuri zinazuka miongoni mwa waja wengine jina lako linapotajwa. Aghalabu katika akili ya mwanadamu, lazima kutajwa kwa jina fulani kunazua hisia fulani mwilini. Swali ni je, watu wanaposikia kukuhusu hufikiria nini kwanza? Je, wao huona mjinga, mwizi, mlaghai, mkora, kahaba na kadhalika au huona mtu utu mwenye utu, mtiifu, mwenye nuru, anayeweza kuaminika au vipi?

T
unaweza kujipatia majina mazuri si kwa kuwaambia watu au kujisifu mbele ya wenzetu
bali kwa vitendo vyetu sisi wenyewe. Mja aamuapo kutii na kutekeleza jikumu lake
hali kadhalika kufanya mema zaidi ya anavyopaswa, huyo hujiwekea msingi imara na dhabiti usioweza kutingizika kamwe. Mwenye jina bora zaidi atajipatia heshima zake mwenyewe na aila yote ya watu itatambua mema yake na kumlipa ipasavyo. Kadhalika, kuna tofauti ya jina zuri na jina linalojulikana na wengi. Ni kweli wengi wanaweza kukujua lakini kwa mabaya wala si mazuri yako. Hapo basi wakikuona watakukinai. Unapotoa hoja haitaungwa mkono.

Kuanzia mle vitongojini, unapaswa kutia imani mioyoni mwa wanakijiji, aila yako na wenzako kuwa wanaweza kukuamini kwa lolote lile. Wao watakupenda na zaidi ya yote watakuthamini kwa lolote lile. Wakati wa dhiki watakuauni kwa sababu ya jina zuri ulilojitafutia mle kijijini. Iwapo kuna msako fulani, ninakuhakikishia kuwa hautakuwa miongoni mwa washukiwa. Vivyo hivyo, utaendelea kufurahiya neema yako katika Bwana.

V
ilevile, hapa kwetu skulini, wanagenzi wanaweza kuweka msingi dhabiti baina yao
na viranja. Hii inawezekana tu ikiwa kila mmoja kama nilivyotanguliza atafanya
majukumu yake bila kulazimishwa wala kukumbushwa. Wa aidha, sio tu kutekeleza bali kuifanya katika hali inayofaa zaidi. Si kwa kuogopa adhabu bali kwa kuwa ni jambo linalostahili. Unapofanya hivyo, hata viranja wenyewe watakupa heshima unayostahili. Hii ni kumaanisha kuwa hautakuwa na wakati mgumu na viranja. Ikiwa utaepuka makaosa, na kama umepatikana na kuso lolote kuchukulia adhabu unayopewa kama marekebisho, na kuifanya bila kulalamika, basi utakuwa katika upande ufaao. Ni viranja haba ambao watapania kukufuata tu bila sababu. Walakini ukitaka kuwaonyesha kuwa unajua kutetea haki zako, basi utaumia.

Kwa kujitafutia jina zuri miongoni mwa viranja, viongozi wako, walimu na kadhalika unajiongezea neema kadha wa kadha. Unapotaka kukata rubani kwa kesi yoyote ambayo unafikiri uliadhibiwa kimakosa, utasikizwa. Kwa kuwa haujakuwa ukihusika na makosa kama hayo, watakuamini na hata kama umekosa, utawiwa radhi. Lakini kwa wenye majina yaliyokolea uchafu na dosari hata kama hawajakosa itakuwa hawana kosa lolote, huenda wakaadhibiwa tu kwa sababu wamehusika sana na vitendo haramu. Hawataaminika katu. Ole wao! Wataonekana kuwa wanadanganyifu na masaibu yatawafuata. Kwa sababu ya jina baya.

Kwa yakini kila mtu atakuamini na ndiposa hata kitendo kinapotendeka hutakosa kusikia waja wakisema, " Najua fulani hawezi kufanya jambo kama hilo" ama "Kama ni fulani, sina shaka kamwe, mambo yote yatakuwa shwari." Si kwa kuwa wana ushahidi wa kutosha kuwa ni kama wanavyodhania bali tu kwa asbabu ya jina lako ulilojitafutia.

Kaditamati, Mashoga wangu ningependa kuwapa nasaha yenye busara kuhusu uchaguzi wako wa kuteua jina bora au baya. Wakati ni sasa. Usibanange mwia zaidi. Chagua jina zuri leo. Utapanda mbegu nzuri na mavuno yake ni ya kuridhisha.

Mwanzo wa jarida  Mwanzo wa Kurasa za Kiswahili

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site