Utangulizi... Toleo la kwanza kwenye mtandao  
 
Maswali
Mabingwa
Jarida
Tuzo Letu
Mawaidha
Methali
Kamusi

Kukuru Kakara za Mwaka
Manabii wa Uwongo
Ukweli
Bustani la Kuzimu
Nasaha
Jina Bora
Uchambuzi wa Ushairi
Dosari Duniani
Mwaka Wetu mpya 2007
Muundo mpya wa www.gskool.com
Mashairi Yetu

Mwangaza- Toleo la 14

Yaliyomo

Sekunde ya mwisho ikawadia. Kengele na vipengele vya vigelegele na kelele tele vikatawala kote. Tamasha zikawaka... >>>

Hiyo nomino kwa yakini inawavaa vilivyo. Nami ndivyo nilivyoamua kuwataja. Mti huchongewa tundaze na matendo yao yanayowavika hili........>>>

Kutoka kwa mhariri Mkuu:
    Karibu kwenye nakala ya mtandao ya mwangaza. Twapiga hatua siku baada ya siku. Ni matarajio yetu kwamba jarida la mwangaza litawafikia  wasomaji wengi kote ulimwenguni.

Katika toleo hili utayasoma mengi ya kukuelimisha na kukuburudisha. Hata hivyo, twaomba radhi kwa kutoweza kuyachapisha baadhi ya makala kwa sababu zisizoepukika.

Ikiwa unayo maswali, makala, mashairi n.k. ambayo unataka yachapishwe katika jarida la mwangaza, tafadhali yatume kwa mwangaza@gskool.com

Shukurani na karibu.
Stephen Mutevu
Mhariri Mkuu
 

Jarida la mwangaza limesajiliwa katika ofisi kuu ya Starehe kuwa Jarida rasmi la Utukufu wa Kiswahili. Mwangaza huchapishwa na Jopo la Kiswahili, Starehe. Makala yote yaandikwe kwa Mhariri Mkuu. Mhariri ana haki ya kuhariri makala yoyote kulingana na mantiki, nafasi ya uchapishaji na lugha iliyotumiwa.

Ukweli ni kuyasema mambo wazi kama yalivyo bila kuongezea wala kupunguza lolote wala chochote. Kwa mara nyingi sisi waja ...>>>

Bustani la Kuzimu

Saa  moja imekwisha tangu Atinani kusimama kando ya mlango ule wa nyumba ya baba Katosha. Sitahamala zinamwisha na machozi...>>>

NASAHA Chonde chonde wapenzi wa Kiswahili. Karibuni nyie mnaoenzi na kustahi lugha hii tukufu yenye kunoga na kuhomolewa...>>>

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site