Jarida      JARIDA LA GSKOOL  
l
 


 

 

                                                                                              Mwangaza

 

 

 

 

 

 

 

 


Tunakusudia kuanza kuchapisha Jarida la gskool. Kwa sasa hatujaanza kuchapisha jarida lenyewe lakini wakati ukizidi kupita tutaanza kulichapisha jarida lenyewe na utaweza kuyasoma makala yako bila kwenda kwenye mtandao.

Kwa sasa tunakuhimiza kusoma jarida la utukufu wa kiswahili, MWANGAZA, linalochapishwa na jopo la kiswahili la Starehe Boys' centre. Kusudi letu ni kukuelimisha wewe pamwe na wanachi wengine na kuhakikisha kwamba Lugha ya Kiswahili inazidi kukua.

Ili kuchapisha makala yako katika jarida la mwangaza tafadhali yatume kwa mhariri mkuu ukitumia anwani ya shule ya upili ya starehe, s.l.p 30178, 00100gpo Nairobi.

Chumba cha Majadiliano>>>  Tuma Maswali/majibu>>>

 


Haki zote zimehifadhiwa. Kunakili Makala yoyote kutoka Kwenye Tovuti Hii Bila Idhini Iliyoandikwa na Wakurugenzi Hakuruhusiwi. Makala yote yanamilikiwa na Gskool.com punde tu yanapotumwa.
Tuma Mchango wako
au maswali kwa kiswahili@gskool.com.
Home 
Forums and Discussions  Legal  Contacts  Faqs

©Gskool Educational Site